Βιβλιογραφία

 • Μπαμπινιώτης, Γ., Λεξικό Της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
 • Μπογιάννος, Θ., Μικρή Πατριδογνωσία Δωδεκανήσου
 • Μπογιάννος, Θ., Ρόδος. Ιστορικό Οδοιπορικό
 • www.cityofpetaloudes.gr
 • el.bikipaidia.org/wiki.gr
 • www.rhodes.gr
 • www.greekhotel.com
 • www.hotelsline.gr
 • odysseus.culture.gr
 • www.rodosislandinfo.gr
 • www.hellinon.net/RodosHistory.htm
 • www.yppo.gr
 • https://www.rodosillektis.com/xoria/soroni.php
 • https://grandmashouse.gr/?page_id=265