Τι είναι χωριό

Ορισμός (1): Αγροτικός ή ποιμενικός οικισμός που αποτελείται από λίγα σπίτια και έχει πληθυσμό μικρότερο από πόλη και την κωμόπολη. (Λεξικό Μπαμπινιώτη, σελ.  2002)

Ορισμός (2): Μικρός οικισμός, κυρίως σε αγροτική περιοχή. (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής)