Μανδρικό

Το Μανδρικό (ή Μαντρικό) είναι ένας όμορφος οικισμός, επίνειο του χωριού Έμπωνα, της πανέμορφης Ρόδου.

Πού βρίσκεται;

  • Απόσταση από Ρόδο 42 χλμ.

Από πού προέρχεται το όνομα του οικισμού;

  • Το όνομα του, προέρχεται από τα πολλά μαντριά που είχε η περιοχή.
  • Μανδρικό σημαίνει χώρος περιφραγμένος, ειδικά διαμορφωμένος για σταύλους ζώων. Σημαίνει ακόμη ελαιοτριβείο και κλειστός χώρος.

Με τι ασχολούνται οι σημερινοί κάτοικοι;

  • Σήμερα, το χωριό Μανδρικό αποτελείται από γεωργούς, ποιμένες, που παράγουν πολλά γεωργικά προϊόντα.
  •  Πολλά οπωροκηπευτικά, ντομάτες, αγγούρια και πιπεριές, παράγονται στη γόνιμη αυτή κοιλάδα, χάρη στη φιλοπονία και νοικοκυροσύνη των κατοίκων του οικισμού.
  • Επίσης, στο χωριό, υπάρχουν πολλά θερμοκήπια.

 Πινακίδα Μανδρικού.